Only One to buy wow classic gold with Up to 9% off » Discussions


QUỸ ETF VÀ NHỮNG ĐIỀU TRADER NÊN BIẾT

 • May 11, 2021
  ETF là một trong những sản phẩm quan trọng và có giá trị nhất tạo ra
  cho nhà đầu tư trong những năm gần đây. Từ khi ra đời ở Mỹ từ đầu những
  năm 1990, hiện tại ETF đã phát triển nhanh chóng và tổng tài sản các quỹ
  ETF vượt xa so với mô hình các quỹ truyền thống.To get more news about quỹ etf là gì, you can visit wikifx.com official website.
   1. Quỹ ETF là gì?
   ETF (Exchange Traded Fund) – Quỹ hoán đổi danh mục là quỹ đầu tư
  với mục đích mô phỏng tỷ suất sinh lợi của chỉ số cổ phiếu, trái phiếu,
  hàng hóa hoặc một loại tài sản nào đó. ETF là quỹ được thiết kế cho một
  số lượng nhà đầu tư cùng góp vốn. Giấy chứng nhận sở hữu một phần ETF
  của nhà đầu tư được gọi là chứng chỉ ETF. Quỹ ETF vừa mang đặc điểm của
  một quỹ đầu tư, vừa mang đặc điểm của một cổ phiếu thông thường được
  niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán.

  ETF bắt đầu manh nha hình thành và phát triển từ những năm 1970, nhưng
  phải đến cuối những năm 1980, nhà kinh tế học Harry Markowitz, bằng việc
  nỗ lực tạo ra quỹ đầu tư được niêm yết dựa trên chỉ số S&P 500,
  chính là người đặt các nền móng đầu tiên cho việc xây dựng ETF. Mặc dù ý
  tưởng này đã thu hút khá nhiều nhà đầu tư, nhưng phán quyết của toà án
  liên bang tại Chicago (Mỹ) cho rằng ETF hoạt động giống như hợp đồng
  tương lai, khiến cho ETF không thể nào giao dịch tại Mỹ mà chỉ có thể
  hoạt động tại Canada.

  3. Phân loại quỹ ETF
   - ETF Hàng hóa: Quỹ ETF hàng hóa thông thường sẽ nắm giữ hợp đồng
  tương lai hoặc hợp đồng phái sinh của hàng hóa. Chính thì thế mà nhà đầu
  tư sẽ không sở hữu tài sản cơ sở. Các quỹ ETF hàng hóa thường tạo ra
  các chỉ số tiêu chuẩn riêng theo từng lĩnh vực như sản phẩm nông nghiệp,
  tài nguyên thiên nhiên hay kim loại.
   - ETF Chỉ số chứng khoán: ETF chỉ số chứng khoán có danh mục gồm
  một rổ chứng khoán có cơ cấu giống nhau. Cũng tương tự như chỉ số chứng
  khoán nhưng ETF chỉ số chứng khoán đa dạng hơn nhiều về mặt số lượng.
   - ETF Tiền tệ: ETF tiền tệ cũng cho phép nhà đầu tư tiếp cận với
  thị trường ngoại hối mà không cần sở hữu tiền tệ cơ bản. Thông thường
  quỹ ETF tiền tệ sẽ tập trung vào một đơn vị tiền, và đơn vị đó sẽ đi
  cùng với nhiều cặp tiền tệ.
   - ETF nhóm ngành và công nghiệp: ETF này tập trung theo dõi một chỉ
  số được tạo thành từ các công ty hoạt động trong cùng một lĩnh vực.
   - ETF CFD: Đây là hình thức được xem như là mô phỏng lại tất cả
  hình thức trên. Để dễ hiểu hơn nhà đầu tư có thể xem các quỹ ETF kể trên
  mà một loại tài sản. Vì thế nhà đầu tư có thể hoàn toàn tham gia ETF
  CFD như các tài sản cơ sở khác. Điểm khác biệt nhất của hình thức này là
  ở CFD.

  4. Đặc điểm quỹ ETF
   - Giao dịch ETF tương tự như giao dịch cổ phiếu riêng lẻ nên ETF
  được mua bán theo thời gian thực, trong bất cứ phiên giao dịch nào.
   - Các quỹ ETF lớn mạnh nhất hiện nay đều là những quỹ hoạt động dựa trên chỉ số tham chiếu tiêu biểu như S&P 500.
   - Ai có thể tham gia: Bất cứ ai, kể cả trader nhỏ lẻ cũng đều có thể tham gia giao dịch ETF
   - Giao dịch giống CFD: Các ETF hiện tại đang trở thành 1 trong
  những sản phẩm giao dịch được cung cấp bởi sàn forex. Vì thế, ETF hoàn
  toàn mang đặc điểm của những sản phẩm giao dịch CFD khác như: đòn bẩy,
  spread, phí swap (tuỳ thuộc vào từng ETF).
   - Tính thanh khoản: Vì được mô phỏng giá trị của 1 ngành hàng, 1
  lĩnh vực… nào đó, nên ETF cũng sẽ có những ETF thanh khoản tốt và ETF
  thiếu thanh khoản.

  5. Cách thức hoạt động quỹ ETF
   ETF được mua/bán giao dịch trong ngày, theo các khung giờ cụ thể và cũng được ký hiệu tương tự như mã chứng khoán.
   Không giống như cổ phiếu, số lượng cổ phiếu lưu hành trực thuộc quỹ
  ETF có thể thay đổi hàng ngày, do liên tục tạo ra cổ phiếu mới và mua
  lại cổ phiếu hiện có để giữ cho giá của ETF hoàn toàn tương đồng với
  chứng khoán cơ sở.

  Mặc dù ETF được sáng tạo dành cho nhà đầu tư cá nhân, nhưng các tổ chức
  đầu tư mới đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính thanh khoản
  và theo dõi tính toàn vẹn của ETF thông qua việc mua và bán, với 1 khối
  lượng vô cùng lớn tạo thành rổ chứng khoán cơ sở.
   Khi giá của ETF lệch khỏi giá trị tài sản, các tổ chức sử dụng cơ
  chế chênh lệch giá (Arbitrage) do đơn vị sáng tạo cung cấp, để đưa giá
  ETF trở lại phù hợp với giá trị tài sản cơ sở.
   6. Top 10 quỹ ETF lớn nhất hiện nay
  Do số lượng ETF toàn thế giới đạt gần 8000 loại quỹ giao dịch khác
  nhau, sẽ gây khó khăn cho trader, vì sẽ không biết nên đầu tư vào quỹ
  ETF nào để dễ tìm kiếm lợi nhuận tốt, và như chúng tôi có nói trước đó
  ETF cũng có loại thanh khoản tốt và thanh khoản kém. Vì thế, tìm kiếm
  những ETF chất lượng sẽ giúp trader rất nhiều trong việc đầu tư.